Барабан Сергій Володимирович

Резюме

Народився 28 листопада 1985 року в м. Вінниця.

Вступив у ВНТУ в 2003 році на факультет функціональної електроніки та лазерної техніки інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (ФФЕЛТ ІнАЕКСУ).

2006 р. – паралельно з навчанням працював техніком відділу зв’язку ВНТУ.

2007 р. – отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки "Електроніка" та здобув кваліфікацію бакалавра з електроніки.

2007-2008 р. – паралельно з навчанням в магістратурі працював інженером на кафедрі хімії та хімічної технології ВНТУ.

2008 р. – отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" та здобув кваліфікацію магістра з електроніки.

2008–2011 рр. - аспірант денної форми навчання кафедри радіотехніки ВНТУ, спеціальність – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

З 2011 року працюю на посадах інженера та асистента кафедри радіотехніки.

01.03.2013 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Автор 46 наукових робіт, серед яких 17 статей у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 14 патентів України на винахід, 15 тез доповідей на науково-технічних конференціях різного рівня.

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Знання мов: Українська – рідна, російська – вільно, англійська – зі словником.

Вміння: Досвідчений користувач MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), інженерно-математичних програм MathCad, Matlab, програм схемотехнічного моделювання OrCad, Workbench, MultiSim, Splan, досвід роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera).

Особисті якості: Комунікабельність, креативність, відповідальність, пунктуальність.

Інтереси та захоплення: Паперове моделювання, плавання.